Klinikken  holder sommerferie fra 29/7 - 22/8.

I uge 31 henvises til Kirsten Sander 45890553 , Hedvig Gjerstad 45801114, Rezvan Heidarpanah 45802315

I uge 32 henvises til Kirsten Sander 45890553, Holte LÆgehus 45423500 , Rezvan Heidarpanah 45802315

I uge 33 henvises til Martha Dimo 45890931, Jakob Hassing 45800004 , Kristian Arndrup 45801470

God sommer Helen Bonnen